Trombone

In het groot orkest hebben we de luxe te beschikken over vijf trombonisten. In wikipedia wordt de trombone als volgt omschreven:

De trombone (in de volksmond ook wel foutief schuiftrompet genoemd) is een blaasinstrument en wordt tot het scherpe koper gerekend. De naam stamt uit het Frans en betekent "grote trombe". Ze is familie van de Trompet ("kleine Trombe"). Door het uitschuiven kan de bespeler de effectieve buislengte verkorten of verlengen, waarmee ook de toonhoogte verandert.
Door de schuif in te trekken ontstaat een staande golf met een kortere golflengte en wordt de toon hoger. Van alle mogelijke schuifposities worden er doorgaans 7 gebruikt die overeenkomen met 7 opeenvolgende halve tonen. Alle tussenliggende posities worden vooral gebruikt voorglissandi.

Een trombone is een zeer uiteenlopend instrument. Het wordt zowel in de jazz als in klassieke muziek gebruikt.

Hieronder enkele inspiratiebronnen: