Stichting Vriendenkring CLUB VAN 100 fanfare NJA

De doelstelling van de Stichting is om de fanfare NJA financieel te ondersteunen. In het bijzonder bij de aanschaf van nieuwe instrumenten en uniformen is de club van 100 van bijzondere waarde voor onze vereniging.

Werkwijze

De stichting werft begunstigers. Zij betalen jaarlijks een bedrag van € 50,-. Deze begunstigers ontvangen het verenigingsblad De Notenkraker en worden steeds goed op de hoogte gehouden van de concerten die de fanfare geeft.
Het stichtingsbestuur ziet er op toe dat:

 • het aantal leden steeds minimaal 100 is;
 • de jaarlijkse bijdrage bij ieder lid geïnd wordt;
 • de leden- en financiële administratie op orde is;
 • verzoeken om financiële steun vanuit de fanfare worden beoordeeld en afgewikkeld.

Samenstelling bestuur

  1. Voorzitter              
   Simon Passier

  2. Secretaris
   Bep Timmers

  3. Penningmeester 
   Peter Gerits