Lid worden

Iedereen is welkom

Fanfare NJA is altijd blij met nieuwe leden. Er is plaats voor iedereen: van beginneling tot gevorderde, van jong tot oud: schroom niet om contact op te nemen met het secretariaat. 

Repetities

De wekelijkse repetities vinden plaats op woensdag in zalencentrum de Beurs in Sint-Oedenrode. De Repetities staan onder leiding van Rens van Leeuwen. We repeteren van 19.45 uur tot 22.00 uur, en na afloop wordt er nog wat gedronken achter de bar.

Afmelden Repetities

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat je niet bij een repetitie aanwezig kan zijn. We willen dit graag van tevoren weten. Graag afmelden bij:

Marian Hubers, g.hubers7@chello.nl of via: 06-839854396, het liefst via Whatsapp.

Kosten

De fanfare stelt een muziekinstrument ter beschikking, ook beschikken zij over een groot aantal studieboeken. Daarnaast betaal je nog contributie: De blokfluitgroep € 50,00, jeugd tot 18 jaar is € 120,00, de contributie voor volwassene is € 200,00.

Voor gezinnen geldt een aanzienlijke korting: De oudste twee betalen de volledige contributie, het derde gezinslid 50%, het vierde en volgende betalen geen contributie meer.

Sinds 2013 hebben we speciaal voor studenten een regeling getroffen:studenten die voor de repetitie extra moeten reizen worden vrijgesteld van contributie.

De contributiekosten zijn onder voorbehoud i.v.m. eventuele prijsverhogingen dit jaar.

Indien je muziekles neemt op de muziekschool (MIK) geldt daar ook een interessante regeling. De kosten van de muziekschool worden voor de helft vergoed door de gemeente, het andere deel komt voor rekening van de leerling. Je moet dan wel aantonen dat je lid bent van de fanfare.

Inschrijfformulier

Indien u lid wilt worden verzoeken we het inschrijfformulier ondertekend in te leveren bij het secretariaat: Kitty van Eijk, Florisstraat 37, 5491 CJ, Sint- Oedenrode.

Niet iedereen noemt zijn kind naar de fanfare waar hij lid van is: Niels Jaap Adrianus (NJA): zoon van Corrina van de Wijdeven, kleinzoon van Ad van de Wijdeven!