Missie en visie

Fanfare NJA is, voor een fanfareorkest, een kleine club. Het samen musiceren zorgt voor een grote onderlinge verbondenheid. Naast muziek maken werken we ook aan het sociale aspect. We vinden het belangrijk dat oud en jong samen hun passie kunnen delen en uitdragen aan anderen. Daar zorgen we voor op onze jaarlijkse feestavond, barbecue of andere activiteiten.In de toekomst gaan we dit omschrijven in een duidelijk missie en visie.